2007/Apr/23


. . . +++ . CAMERAMAN REGISTEDระบบลงทะเบียนกล้องในงานครั้งนี้ ขอขอบคุณตากล้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆนะคะ อาจจะทำให้ไม่สะดวกนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ

โดยงานที่ผ่านมานี้ มีตากล้องที่มาลงทะเบียนและได้รับสายผูกข้อมือจากทางเราไปมีจำนวนมากถึง 114 คนทีเดียวเชียวคะ (อยากบอกว่าปลื้มมากๆ TwT*) ยังไงก็ขอบคุณนะคะ!!!

เมื่อจบงานแล้วเราก็ขออนุุญาตินำ url website ของเหล่าตากล้องที่เขียนไว้ในใบลงทะเบียนมาลงบลอคค่ะ เผื่อตากล้องท่านนั้นๆจะนำรูปไปโพสลงในเวปของตนเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันรุปกันนะคะ
(บางท่านอาจจะไม่ทราบเลยจะลงเป็นอีเมล์ซะส่วนมาก่ทางเราก็ขอสงวนเป็นสิทธิส่วนบุคคลล่ะกันค่ะ ^^)

.

NO.01
Googgig

http://www.propsops.com/
NO.03
Yukihime
http://farlyanar.exteen.com/
NO.04
Safe
http://thaicosplay.com/
NO.05
Rayrina
http://ruthcomic.exteen.com/
NO.08
Koji
http://koji.exteen.com/
NO.13
Soulean
http://soulean.exteen.com/
NO.15
Shiroi
http://devilshiroi.exteen.com/
NO.26
Takara
http://takara.exteen.com/
NO.55
GateKeeper
http://gate-o-pen.net/
NO.56
Nop
http://akuchan.exteen.com/
NO.57
Reafre
http://reafre.exteen.com/
NO.61
Zephyrus
http://zephyrussly.exteen.com/
NO.62
AnlegyRo
http://anlegy.exteen.com/
NO.63
Chaste
http://chaste.exteen.com/
NO.66
Tsuyu
http://-tsuyu-.exteen.com/
NO.67
Neko
http://farza.exteen.com/
NO.68
Jinny
http://jinny.exteen.com/
NO.69
OumMaShii
http://www.panic.exteen.com/
NO.70
Tasitatsu
http://tasaitatsu.exteen.com/
NO.71
NaT
http://ne-o-na.exteen.com/
No.72
พิน
http://sassygirl.exteen.com/
NO.73
Akina
http://ayachan.exteen.com/
NO.74
Momochan
http://momokachan.exteen.com/
NO.75
Kiku
http://kiku.exteen.com/
NO.77
Ansuz
http://calsiar.exteen.com/
NO.79
Yuu
http://alleluia.exteen.com/
NO.87
Kanzaki Shoji
http://shoji.exteen.com
NO.89
Yukinat
http://yulkki.exteen.com/
NO.97
Shura
http://shura.exteen.com/
NO.98
Daishi
http://daishikun.exteen.com/
NO.99
I-Za-Tan
http://tanyo.exteen.com/
NO.100
Umi
http://umimaru.exteen.com/
NO.102
Masa
http://my.dek-d.com/darknessmasa/
NO.105
Shin
http://eshin.exteen.com/
NO.104
Rei
http://reibear.exteen.com/
NO.106
ศรี
http://sriproject.exteen.com/
NO.107
Xora
http://kiyokoxora.exteen.com/
NO.113
Bogus
http://baka-bogus.exteen.com/
NO.114
Kumei
http://kumei.exteen.com/

*** หากท่านใดไม่ต้องการให้นำ urlลง สามารถแจ้งให้เอาออกได้ค่ะ~

D*ZONE staff